ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

ÕPPEAASTA 2018-2019

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.1

Paldiskis 28.09.2018

Päevakord:

 1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine.
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 3. Koolieksam 2019.
 4. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta.

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.2

Paldiskis 6.06.2019

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine ja erandkorras täiendavale õppetööle jätmine
 2. Jooksvad küsimused

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr. 3

Paldiskis 19.06.2019

Päevakord:

 1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamise otsustamine.
 2. Täiendava õppetöö tulemused ja järgmisesse klassi üleviimine

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr. 4

Paldiskis 28.08.2019

Päevakord:

 1. Õppeaasta 2018/2019 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 2. 2019/2020 õa üldtööplaani kinnitamine ja arvamuse andmine. Uue õppeaasta eesmärkide läbiarutamine.
 3. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.