ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

 

ÕPPEAASTA 2019-2020

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.1

Paldiskis 27.09.2019

Päevakord:

  1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine.
  2. Õppenõukogu sekretäri valimine.
  3. Koolieksam 2020.

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr.2

Paldiskis 5.06.2020

Päevakord:

  1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, tunnustamine ja erandkorras täiendavale õppetööle jätmine
  2. Jooksvad küsimused

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr. 3

Paldiskis 19.06.2020

Päevakord:

  1. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljastamise otsustamine.
  2. Täiendava õppetöö tulemused ja järgmisesse klassi üleviimine

 

Paldiski Ühisgümnaasiumi õppenõukogu nr. 4

Paldiskis 28.08.2020

Päevakord:

  1. Õppeaasta 2019/2020 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
  2. 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine ja arvamuse andmine. Uue õppeaasta eesmärkide läbiarutamine.
  3. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.