Õpetaja nimi Nädalapäev/kellaaeg Ruum Korrus
Heigo Ausmees kokkuleppel ajalugu III
Petri Hütt K/13.00-15.00 arvutiklass II
       
Galina Juhganson T/14.45-15.30 või kokkuleppel solfedžo  I
Sergei Kruglov E/14.45-15.30 võimla I
Siiri Kärp N/14.50 inglise keel III
Janika Loos kokkuleppel bioloogia I
Helve Mandzolo kokkuleppel direktor III
Margus Minn K/14.45-16.00 muusika II
 Nika Kalantar  kokkuleppel  käsitöö/kunst  I
Eve Muru 6.kl:K/13.00; 9.kl ja 12.kl:E/8.00 matemaatika III
       
       
Enel Pärs K/14.40 või kokkuleppel eesti keel III
       
Irina Rassadinova      
 Riina Talvik K/15.35  loodusained  III 
Natalia Sidorova N/15.35-16.30 ja kokkuleppel matemaatika I
Svetlana Šiškova E/14.50 ja kokkuleppel võõrkeel III
Irina Šiman kokkuleppel võõrkeel III
Violetta Zaitseva T/15.30-16.15 Peetri 26 Kab 3
       
Marina Šenderjuk E/14.45-15.30 Peetri 26 Kab 21
Tatjana Tabakina Kokkuleppel võõrkeel III