Paldiski Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord