ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD

ÕPPEAASTA 2019-2020

Paldiski Põhikooli õppenõukogu nr.1

Paldiskis 26.09.2019

Päevakord:

 1. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine
 2. Õppenõukogu sekretäri valimine

 

Paldiski Põhikooli õppenõukogu nr.2

Paldiskis 5.06.2020

Päevakord:

 1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jätmine ja õpilaste tunnustamine

 

Paldiski Põhikooli õppenõukogu nr. 3

Paldiskis 12.06.2020

Päevakord:

 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljastamise otsustamine.
 2. Täiendava õppetöö tulemused ja järgmisesse klassi üleviimine
 3. Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta

 

Paldiski Põhikooli õppenõukogu nr. 4

Paldiskis 26.08.2020

Päevakord:

 1. Täiendava õppetöö tulemused ja järgmisesse klassi üleviimine.
 2. Õppeaasta 2019/2020 õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja arvamuse andmine
 3. Väikeklasside moodustamine.
 4. 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine ja arvamuse andmine. Uue õppeaasta eesmärkide läbiarutamine.
 5. Oma esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.