Paldiski Ühisgümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

  • uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;
  • aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;
  • aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

 

Karjäärikoordinaator on meie koolis õpetaja Enel Pärs.

Karjääriõpetus on 11. klassis.

Karjääriõppe tegevuskava on kinnitatud aastateks 2017-2019.

Teeme tihedat koostööd Keila Karjäärikeskusega.

Kasulikud lingid:

kutseharidust ja kutsekoole tutvustav kutseharidus

abi noorele tööturule suundumisel (esimese töö- või praktikakoha leidmine) kuulutused, praktikakohad, kursused ja motivatsiooniartiklid www.firstjob.ee ;

Tööportaalid www.tootukassa.ee
Otsustamise mäng
Tervis ja karjäär
Karjääriinfo erivajadusega noorele
Grupinõustamine
Infokavad
Karjäärikoordinaatori käsiraamat 
Karjäärinõustaja käsiraamat
Karjäärirada
Abiks valikutel
Vaatame koos tulevikku
Veel kasulikku lugemist
Õpilastega ettevõttesse