Paldiski Põhikool toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Osaleme SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“. Programmi rahastatakse EL Struktuurifondidest.

Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Pilootkooli roll on olla:

·        uute ideede ja vahendite katsetaja karjääriõppe lõimimisel õppeprotsessi;

·        aktiivne osaleja õppevahendite väljatöötamisel koostöös teiste pilootkoolidega;

·        aktiivne osaleja karjääriteenuste arendustegevuses tehtavates üleriigilistes uuringutes.

Karjäärikoordinaator on meie koolis õpetaja Enel Pärs.

Karjääriõpetus on 9. klassis.

Karjääriõppe tegevuskava on kinnitatud aastateks 2013-2016.

Teeme tihedat koostööd Keila Karjäärikeskusega.

Kasulikud lingid:

kutseharidust ja kutsekoole tutvustav kutseharidus

abi noorele tööturule suundumisel (esimese töö- või praktikakoha leidmine) kuulutused, praktikakohad, kursused ja motivatsiooniartiklid www.firstjob.ee ;

Tööportaalid www.tootukassa.ee

Otsustamise mäng

Tervis ja karjäär

Karjääriinfo erivajadusega noorele

Grupinõustamine

Infokavad

Karjäärikoordinaatori käsiraamat 

Karjäärinõustaja käsiraamat

Karjäärirada

Abiks valikutel

Vaatame koos tulevikku

Veel kasulikku lugemist

Õpilastega ettevõttesse