TÜ projekt "Ettevõtlikud Noored Nutiajastul 2020"

Paldiski Ühisgümnaasiumi õpilane Aleksander Kaznikov tegi koostööd Tallinna Ülikooli tudengitega ja osales ELU (Erialasi Lõimuv Uuendus) “Ettevõtlikud Noored Nutiajastul 2020” projekti uuringus.
ELU “Ettevõtlikud Noored Nutiajastul 2020” projekti eesmärgiks oli koguda, analüüsida ja avalikustada noorte ettevõtlikke lugusid. Projekti raames intervjueeriti kuut ettevõtlikku noort erinevatest Eestimaa piirkondadest - Saaremaa, Harjumaa ja Ida-Virumaa. Intervjuude käigus selgitati välja noorte seisukohad ettevõtlikkuse teemadel: kuidas ettevõtlikkus alguse saab ja millised on selle arendamiseks vajalikud oskused; ettevõtluse raames omandatud kogemused ja teadmised; protsessi ja tulemuse tähtsus. Aleksander osales üsna mahukas intervjuus ja vastas eneseanalüüsile suunatud küsimustele, luues sellega baasi ettevõtlike noorte tegevuste analüüsiks.
Projekti raames ilmus kokkuvõtlik video, mis jagab noorte ettevõtlikke lugusid. Video tutvustab Aleksander Kaznikovi lugu TLÜ YouTube kanalis. Samuti ilmus kokkuvõtlik artikkel veebilehel ettevõtlusõpe.ee
Ettevõtlikud noored tagavad terve Eesti ühiskonna arengu. Tallinna Ülikooli tudengid tänavad Aleksander Kaznikovi tema avatuse eest ning soovivad talle ja tema ettevõtmistele edu!
Kujutis võib sisaldada: 2 inimest, inimesed seisavad, jalanõud ja siseruumides