Puslepäev

Puslepäevale kohaselt said algklasside õpilased endale 29. jaanuaril lauamängude laua. On tore, et ka suuremad leidsid selle üles.