Koolitus "Nüüdisaegne õpikäsitus"

10. jaanuari pika ja aktiivse õhtupooliku veetsid õpetajad koolipingis, et üle vaadata ja meelde tuletada tänased õpikäsitlused.