Ettevõtlusküla külastus

10. detsembril käisid 8. ja 11. klass Tartus Ettevõtluskülas.