I koht etluskonkursil

Mihkel Oppo saavutas eesti luule vabariiklikul etluskonkursil I koha. Juhendas õp.Irina Šiman.