Inimeseõpetuse olümpiaad

15.veebruaril toimus inimeseõpetuse olümpiaad.

Meie koolist osalesid:

5.klassi õpilased Getriin Ingrid Jürioja (5.koht) ja Mia Helena Pärn,

6.klassi õpilane German Šved,

7.klassist osalesid Arabella Vallsalu (5.koht) ja Kaisa Lepik ning

8.klassist näitasid oma teadmisi Egne Lii Soesoo ja Erica Merilainen . 

 

Õpilasi juhendasid õp Merit Visnapuu ja õp Janika Molejus.