Paldiski Põhikoolis toimuvad huviringid:

Inglise keele ring 2. klassile Õp Maiken Jõesoo

Kittarriõpetus Õp Margus Minn

Kunstiring 1.-4. klass Õp Kaire-Leen Varik

Kunstiring 5.-9. klass Õp Kaire-Leen Varik

Liiklusring 3. klass Õp Merit Visnapuu

Tore 5.-12. klass Õp Merit Visnapuu

Mudilaskoor 1.-4. klass Õp Katrin Järvlepp

Näitering 1.-4. klass Õp Erika Kaljusaar

Näitering 5.-9. klass Õp Erika Kaljusaar

Pallimängud 5.-9. klass Õp Sergei Kruglov

Tantsuring 1.-3. klass Õp Maiken Jõesoo

Tantsuring 4.-6. klass Õp Maiken Jõesoo

Rahvatants 4.-9. klass Jane Kuusalu

TUNNIPLAAN