Paldiski Põhikoolis toimuvad huviringid

Füüsikaring Katselabor  Õp Natalia Sidorova

Inglise keele ring 2. klassile Õp Liisa Hansen

Kittarriõpetus Õp Margus Minn

Kunstiring 1.-4. klass Õp Regina Rahu

Kunstiring 5.-9. klass Õp Regina Rahu

Lastekoor 5.-9. klass Õp  Marilys - Mirjam Kurg

Liiklusring 3. klass Õp Merit Visnapuu

Majandusõpetuse ring Õp Natalia Sidorova

Matemaatikaring  Õp Natalia Sidorova

Mudilaskoor 1.-4. klass Õp Marilys - Mirjam Kurg

Näitering 1.-4. klass Õp Erika Kaljusaar

Näitering 5.-9. klass Õp Erika Kaljusaar

Pallimäng 1.-2. klassile Õp Svea Ilisson

Pallimäng 3.-4. klassile Õp Merit Visnapuu

Pallimängud 5.-9. klass Õp Sergei Kruglov

Tantsuring 1.-3. klass Õp Agnes Mägismaa

Tantsuring 4.-6. klass Õp Agnes Mägismaa

Tants 5.-9. klass Õp Agnes Mägismaa

Vokaalansambel 5.-9. klass Õp Margus Minn

 

TUNNIPLAAN