• Kevadine spordipäev

  Õuesõppenädala lõpetasime üle-koolilise Paldiski maastikumänguga. Õpilased jagati se...
 • Õuesõppenädala pildid

 • 1.klass lasteaias külas

  1.klass käis õuesõppenädalal Naerulinnus. Lapsed said lustida nii sees kui väljas. Esimesed õpeta...

 • Metsa istutamine

  Rohelise kooli meeskond osales täna Padisel metsaistutuspäeval, kus üheskoos sai mul...
 • Rohelise kooli õppepäev

  Osalesime 18.05  Rohelise kooli võrgustiku õppepäeval Tartumaal, Erto mahetalus. Saime ülevaate t...

 • Spordipäev 20.05

  ...
 • Kevadkontsert

  Selleaastane kevadkontsert  sai ka kuulatud. Aitäh tegijatele, aitäh kuulajatele.

 • Aktiivseima klassi preemiareis Tartusse

  4.klassi reis sai lõpuks tehtud. KÄisime Ahhaas, Tagurpidi Majas ja Spordimuuseumis. Maailmanädalat alustati juba esmaspäevast üle-koolilise pesapäevaga. Õpilased läbisid meeskondadena üheksa erinevat töötuba. Õpiti tundma erinevate maade lippe ja pealinnu. Inglise keele pesas loeti ja kirjutati naljaluuletusi ning sobitati kokku riike ja vaatamisväärsusi. Matemaatikapesas tuli õpilastel tuvastada rahatähtede päritolumaa ning konverteerida nende väärtus eurodesse. Kaardilt otsiti riikide asukohad ning tutvuti mõne selle riigi vaatamisvärsusega. KiVa pesas mängiti mängu “Ütle midagi head!” ning toimusid pingete vabastamise tegevused. IT-töötoas oli vaja leida pindala suuruste juurde neile vastavad riigid. Tantsupesas tutvustati õpilastele Sirtaki tantsu, selle ajalugu ning seotust kreeka kultuuri ja ajalooga. Loodusepesas tutvuti eksootiliste puuviljadega, degusteeriti ning hinnati neid. Igaüks valis oma lemmiku. Maailmanädal meie koolis toimub MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi raames, mida rahastavad Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusprogramm. Täname nädala läbiviimisel ka puuviljaettevõtet Bambona.
 
Neljapäeval osalesime oma kooliperega maailmakoristuspäeval. 12. klassi õpilased kaardistasid eelnevalt koduloo tunni raames koristuskohad linna erinevates piirkondades. Õpilased jaotusid hommikul meeskondadesse ning oma meeskonna pealiku juhatamisel suunduti koristuskohtadesse. Ühiselt tõdeti, et enamlevinud prügi on suitsukonid, kommipaberid, plastpakendid ja klaas. Hea meel oli sellest, et saime muuta linna taas natuke puhtamaks.
Päeva lõpetasime ühise laulmisega „Laulame Eestimaa puhtaks”, kus õp Ilona juhatamisel said läbi lauldud tuntumad koorilaulud. 
 
Reedel loeti vahetundides muinasjutte ning teistel päevadel sisustas vahetunde kooliraadio erinevate maade muusikaga.
 
Pilte maailmanädalast leiate kooli facebook lehelt.